Zahájení ostrého provozu nové eSSL od 4. 1. 2021...

Nový spisový řád je již od 1. 1. 2021 účinný...

Dovolte mi Vás informovat o pilotním provozu nové spisové služby.

 

Přehled klíčových osob pro výkon eSSL...

Záznamy z pravidelných konzultací nově na webu....

Základní tipy pro práci s eSSL...

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU