Spisová služba je zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců. Mezi hlavní procesy spisové služby lze zahrnout příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. 

Spisová služba je vymezena celou řadou právních předpisů a normativ. Hlavními normativy jsou zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. K problematice spisové služby se váže více než dvě desítky direktiv a normativ. 

 

Význam elektronické spisové služby

 

Zajištění plnění legislativních předpisů

 

 

 

 

Dokumentace postupů a manažerských rozhodnutí

 

 

Poskytuje ochranu při soudních sporech

 

 

 

 

 

Zdroj informací

 

 

 

Poskytuje podporu systému řízení 
(např. ochrana osobních údajů, kybernetická bezpečnost)

 

 

 

 

 


 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU