Obecně

Elektronický systém spisové služby (dále jen eSSL) je informační systém určený ke správě dokumentů ve smyslu ustanovení § 2 písm. l) zákona, s využitím § 63 odst. 4 zákona 499/2004 Sb.

Jedná se zároveň o základní evidenční pomůckou v rámci spisové služby pro určené původce a veřejnoprávní původce, kteří se rozhodli vést spisovou službu v elektronické podobě. eSSL slouží pro evidenci a oběh jak analogových tak digitálních dokumentů.

Eviduje každý pohyb/změnu dokumentu respektive spisu a zaznamenávají ji do transakčního protokolu.

V ideálním případě by dokument měl "prožít celý životní cyklus" právě v eSSL. 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU