Zapisování adresních údajů do eSSL – tipy a doporučení

1. 4. 2021 -

Zapisování adresních údajů, Adresář subjektů...

Do návodů na webu byl přidán Manuál pro zapisování adresních údajů s tipy, které Vám mohou usnadnit práci v eSSL.

Řádné vyplňování adresních údajů je důležité pro dohledatelnost dokumentů, větší přehlednost i z hlediska GDPR. Řádné vyplnění také napomáhá pozdější případné identifikaci, komu jsme co odeslali. Proto není možné, aby byl adresát vyplňován polovičatě - zkratkovitými údaji, tečkami apod. 

S důsledným vyplňování adresních údajů souvisí i řádné vyplnění Věci - jasně/konkrétně popsat, o jaký dokument se jedná - ne pouhé dopis, balík, stížnost atd. 

Každá adresa, kterou do systému zapíšete (je jedno, zda jde o příchozí nebo odchozí dokument),se v systému ukládá. Vytváří se adresář subjektů, který je pro celou MENDELU společný. Je proto velmi důležité, pokud pracujete s několika stále stejnými adresami, nezadávat je do systému pokaždé znovu, ale používat ikonu "otazníčku" pro vyhledání. Kliknutím na ni, Vám systém nabídne již zadané adresy a Vy si pouze vyberete tu požadovanou. Zároveň se Vám tak urychlí celkový proces - kolonky s údaji se dovyplní automaticky. 

 

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU