Videoukázky k nové spisové službě

2. 12. 2020 -

Nově na webu spisové služby naleznete videoukázky k eSSL

Videomanuály k systému nové spisové služby naleznete na webu v sekci "Videoukázky" 

První videa obsahují postupy pro ruční evidenci emailů a správu rolí v novém eSSL. Další videa, které Vám napomohou k lepší orientaci a pochopení fungování nového systému připravujeme.

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU