Přehled klíčových osob pro výkon spisové služby na MENDELU

19. 3. 2021 -

Přehled klíčových osob pro výkon eSSL...

V sekci Provozní informace k eSSL se můžete podívat na aktuální přehled klíčových osob, které jsou pověřeny výkonem spisové služby na jednotlivých součástech MEDNELU.

Na tyto osoby se tak můžete obracet v případě svých dotazů týkajících se práce s novým systémem spisové služby. Na konzultanty, když budete potřebovat radu s rutinními věcmi, a na správce v případě správy svých účtů (nastavení, funkce apod.)

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU