Nový spisový řád

4. 1. 2021 -

Nový spisový řád je již od 1. 1. 2021 účinný...

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti směrnice rektora č. 5/2020 Spisový řád (dostupná zde), kde najdete základní procesní pravidla pro práci s dokumenty a spisy v listinné i elektronické podobě. Především tedy pravidla pro příjem, evidenci, rozdělování, oběh, označování, podepisování, vyhotovování, odesílání, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení, kterými se od 1. 1. bude řídit výkon spisové služby na univerzitě.

Upozornění: Pro dokumenty a spisy zpracované a vyřízené do konce roku 2020 platí nadále pravidla stanovená předchozí směrnicí č. 1/2010 Průvodce Spisovou službou na Mendelově univerzitě v Brně (prozatímní Spisový a skartační řád).Takovéto dokumenty tedy uchováváte a ukládáte listinně a vyřazujete ve skartačním řízení podle skartačních lhůt uvedených v této předchozí směrnici.

V případě jakýkoliv dotazů se prosím obracejte na Oddělení spisové a archivní služby a podatelny (910).

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU