Nové úpravy v eSSL - nasazeny 13.5.2021

19. 5. 2021 -

Níže naleznete přehled úprav, které byly nasazeny do eSSL k 13. 5. 2021...

Nové úpravy v essl:

 • Nefunkční přiřazení práva na čtení při předání celého spisu
  • opraveno nefunkční přiřazení práva na čtení při předávaní celého spisu pomocí funkce "Předat celý arch jinému útvaru nebo zpracovateli"
 • Fungování automaticky přiřazovaných práv ke čtení kvůli zachování náhledu pro filtr "předávané"
  •  Pravidla pro zobrazování ve speciálním filtru (Předané zpracované/předané nezpracované) se také řídí přístupovými právy = jinak se chová pro uživatele, který má právo vidět celou evidenci (nezobrazuje se) a jinak pro běžného uživatele v roli vedoucí nebo zpracovatel (je ve filtrech promítnuto)
 • Fungování vyšších práv vůči jiným uživatelům při odchozí poště
  • Uživatelům s právem vedoucího spisového uzlu umožní vypravit i interní záznam, i když je vzniklý od jiného uživatele.
 • Interní pošta - hlášení systému při odesílání interní pošty 
  • odstraněno
 • Přenastavit fungování pro založení interního dokumentu vs. vlastní záznam
  • Odchozí vlastní záznam
   • po uložení je ve stavu vyřizuje se
   • dokument lze předávat
   • v editaci lze poté doplnit datum a způsob vyřízení vlastního záznamu
   • doplnění přeeviduje vlastní záznam do stavu Vyřízeno, k uzavření
 • Zobrazování názvu pracoviště ve "vyřizuje" v seznamech dokumentů
  • při podržení kurzoru nad číslem pracoviště se objeví i jeho název.
 • Úprava poštovního podacího archu

K el. podepisování a el. podpisové knize (EPK):

 • Propagace storna schvalovacího procesu ESS >>> EPK
 • Nakonfigurovat podepisování v eSSL s kvalifikovaným tokenovými podpisy

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU