Nová rubrika na webu - dokumenty evidované/neevidované v eSSL

10. 2. 2021 -

Na webu spisové služby byla vytvořena nová rubrika...

Nová rubrika na webu spisové služby Evidovat, či neevidovat bude poskytovat aktuální informace týkající se povinnosti evidovat, nebo naopak neevidovat určité typy dokumentů v eSSL.

Obecně dokumenty, které se neevidují v eSSL, stanovuje příloha č. 2 směrnice 5/2020 Spisový řád, v které naleznete konkrétní výčet takovýchto dokumentů. Tento výčet není zcela úplný a v současné době se plánuje revize této přílohy.  Z těchto důvodů na webu spisové služby vznikla nová rubrika, která má především za cíl informovat o aktuálních změnách v oblasti evidence/neevidence dokumnetů v eSSL.

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU