Evidence emailů

23. 3. 2021 -

Evidence příchozích důležitých emailů ....

Každý zaměstnanec může od 17. 3. 2021 zaevidovat příchozí důležitý e-mail tím, že jej přepošle na adresu evidenceess@mendelu.cz, která slouží pro propsání e-mailu v jeho elektronické podobě včetně všech příloh do systému spisové služby.

Aktuálně jsou příchozí evidované e-maily stahovány do systému ručně centrální podatelnou, kde následně dochází k jejich rozdělení na příslušné pracoviště (podle osoby, která k evidenci e-mail poslala). Na daném ústavu e-mail ve spisové službě dále zpracuje (zaeviduje odpověď, zařadí do spisu, vyřídí…) zaměstnanec, který je určen pro práci se spisovou službou.

Důležitý odchozí e-mail se eviduje do systému ručně, buď tvorbou odchozího podání a typem adresáta „e-mail“ nebo pomocí funkce „vlož odchozí ze souboru".

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU