Dohledání správného vypravení do ISDS

25. 1. 2021 -

V návaznosti na opakovaně vznesený dotaz k jasnému rozpoznání správného vypravení podání do ISDS byla pro lepší vzájemnou informovanost rozeslána následující sdílená odpověď:

 

V historii odeslaného podání se při správném odeslání do ISDS vždy objeví údaj: „dokument (xxxxxxxxx) byl vypraven Datovou schránkou. ID datové zprávy je xxxxxxxxxxxxx.“

Toto je potvrzení, že zpráva byla systémem datových schránek od nás v pořádku odeslána, i pokud ještě nedorazila doručenka.

Historie úkonů s dokumentem se zobrazuje pomocí šipky na konci řádku s funkčními tlačítky pod ikonou „historie“ – viz. výřez obrázku.

fotonávod - historie

 

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU