Změna provozu centrální podatelny od 26.10.2020. Od pondělního dne bude na pracovišti přítomna vždy jedna zaměstnankyně podatelny...

Do 7. 5. 2021 se můžete přihlašovat na "Školení pro základy práce se systémem eSSL" zaměřené na základní úkony v eSSL, určené jak pro nové zaměstnance MENDELU, tak i pro ty, co už se systémem pracují, ale chtějí si některé úkony osvěžit....

Zapisování adresních údajů, Adresář subjektů...

Přehled klíčových osob pro výkon eSSL...

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU